Hulpwerkwoord

Jare later … steeds onvoltooid.

Hulpwerkwoord

 

is word lyk
sal blyk skyn
moes mag kan
alles
gereduseer tot
hulpwerkwoord
help woorde werk
help werk, woord
is werk
word lyk
blyk skyn
alles
alles
in akkoord

 

 

18 September 2014

Leave a Reply